Våra tjänster

Revision

Revision ger företaget en tydlig kvalitetsstämpel. Vi vill ge våra revisionskunder ett mervärde. Med revision skapar du förtroende och trygghet, såväl inom företaget som gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter och kunder. 

Vänd dig gärna till någon av våra auktoriserade eller godkända revisorer, så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda dig och ditt företag.

er_revision_tjanster_revision

 

Redovisning

Redovisningsuppdrag utförs i enlighet med svensk standard för redovisningstjänster och innefattar:

 • Löpande bokföring
 • Kundfakturering
 • Leverantörsfakturahantering
 • Skattedeklarationer
 • Löneuppdrag
 • Bokslutsuppdrag
 • Årsredovisningsuppdrag
 • Bolagsdeklarationer
 • Delårsbokslut
 • Övriga redovisningskonsultationer
er_revision_tjanster_redovisning

 

 

Rådgivning

 • Ägarfrågor
 • Skatterådgivning
 • Resultat och likviditetsbudgetering
 • Generationsskiften
 • Ekonomistyrning
 • Bolagsärenden, nybildning, ombildning
 • Företagsvärderingar
 • Övriga konsultationer
er_revision_tjanster